traraann..olso olso istaring

poeta, uatas, gueguegue©siwalangsinukuan

poeta, uatas, gueguegue©siwalangsinukuan

Buri mi ia naman pung ipaquilala i…. ai, capa mu e mi ne paquilala casi (queng pilubluban na’t caisipan) caquilala ra ne rening tau. Ia pu i Laurito “Lauring” L. Laureado. (Queng pilubluban na’t caisipan) i Laurito “Lauring” L. Laureado asneng cabiasnan, asneng caiapan, asneng cabanalan, asneng catapang, asneng caganaca. (Queng pilubluban na’t caisipan) biasa iang sumulat ining Laurito “Lauring” L. Laureado. I Laurito “Lauring” L. Laureado pu ing sugu tamung talapagbulalag-pamagat da rening daque tamung cauatasan quening bilungan tamu– Cauatasang Timaua at Cauatasang Macasucad. E man pu mig-odision queti i Laurito “Lauring” L. Laureado, nung e pinili re pu rening uatas, casi mica-ialalan la pu quetang aldo. Limput ia pu i Laurito “Lauring” L. Laureado quetang alalan (elecsiun) da rening uatas, casi masican ia ing pamangampania na. Taganang mamugnus iang pera i Laurito “Lauring” L. Laureado quening alalan da reng uatas. Ania i Laurito “Lauring” L. Laureado ngueni pu ia ing tatalacad ‘Cabalierung Pangdangal’ da rening uatas. Buri na pung sabian ning Cabalierung Pangdangal ia ining i Laurito “Lauring” L. Laureado ia ing tatalacad a Ministru da reng mialiuang diauata at diosas na ning metung a bunduc– ing bunduc ning Olimpus. Mialiua la pu reng diosa at diuata queng Olimpus, at i Laurito “Lauring” L. Laureado balang caiari nang megobra’t menintunan (mamalis ia pu queng metung a tindaan queng America ining Laurito “Lauring” L. Laureado) pupunta ia queng Olimpus ba no’ng paquiarapan dening diuata carin ampong diosa. Bala ra pu rening aliua cucutic ia Laurito “Lauring” L. Laureado, casi pang-caii macabalabal iang balamu i Superman, atiaca ia macasanggul at sapulang gauang bulung a tansu, at patie lalacad ia balamu mo itang magtiguidig-tiguidig ia, itang balamu mo macacabaiu iang cabalieru, o casi pin patie gagauan na ini papunta ia quetang Olimpus, casi queng Olimpus ing panaun carin balamu panaun da retang minunang diuata’t diosa anti mo ri Ermes, Diupiter, Musa, at mialiua pa. Queti pu queng quecatamung carinan dirinan mi iang upaia i Laurito “Lauring” L. Laureado na mangabaiu nang mangabaiu’t macasulud balabal anti i Superman, casi ba na canung apilasan ining pamamasang cauatasan. Casi pu ing cauatasan patie babasan ia, ing isip mu pupulaii na ca queng Olimpus o caia quetang panaun da rening Romanus at Gregu. E ta ne pu pacacaba pa ining pamagpaquilala i Laurito “Lauring” L. Laureado. Oneng baiu que pu mamun, luluiran mi ia pu’t parangalan i Laurito “Lauring” L. Laureado quening pamaniambut na (landslide) quening alalan (elecsiun) da rening uatas. Matagumpe ia pu ing caiang pamangampania. At pauli na pu nining pamaniambut nang Laurito “Lauring” L. Laureado quening alalan da rening uatas ia pu ngueni metung neng ‘baiani’. At macanian mu naman pu metung ne’ng ‘propeta ning Apung Guinu’ ngueni i Laurito “Lauring” L. Laureado. At bilang caragdagan metung ne mu naman ‘talapagligtas’ da reng lalabug a amanu. Neng acaquit ia pung atin dadalan a macaroliung o macalulun a balamung sulat i Laurito “Lauring” L. Laureado, ita pu metung iang sulat ibat queng Apung Guinu, o caia carening diuata at diosa queng Bunduc (Olimpus), o caia ibat ia carening Emperadores ning matuang Roma at Grega, ania ini metung ia uaring cautuasan. E la mirasras cararagulian quecatamu rening cautusan a paparala na ning Apung Guinu, o rening diosa at diuata ning Olimpus o caia rening matuang Emperadores ning Roma at Grega, casi paparala ra la caia saque ning cabaiu. Queni cu ne pu tagana pupututan ing pamagpaquilala cu cang Laurito “Lauring” L. Laureado, at cambe na pu ning ligaia na’t saia queng panga-ialal na queng elecsiun (alalan) da reng uatas, papaiabut nang Laurito “Lauring” L. Laureado carening sablang megbotu caia ining maragul nang pamagpasalamat. Salamat pu. Sana aslag iang tictac sala ing carela mantabe pane macaslag.

_________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: