traraann..olso istaring!

traraann..olso istaring!

Papabalu mi pung megpa-odision na naque nanaman uli ning mengailangan queng metung pang taung macasaup queti queng ‘Siwala Nang Sinukuan‘ (Siuala Nang Sinucuan). Mengailangan queng talapagbulalag (talapaquit) carening quecaming pamagat queti. Dinatang ia pu i Apung Sucu (Apung Sinukuan) at ia ing memili. Atlu pu tagana ing cailangan ming talagpagbulalag-pamagat (talapaquit-pamagat) oneng metung ia mu pu ing mepili. Macalungcut man pu at metung ia mu ing pinili nang Apung Sucu (Apung Sinukuan) at maragul pung calungcutan at capagsisian (at capanupaian) ing dadaque mi carening memag-odision a e metanggap, lalu na rening memagdalang mangga, calame, capangan at miialiauang sungul. Deta pung memie sungul a perang mangaragul, e la pu sana migaganaca’t dening sungul da atiu la carening masalese gamat at dening sinungul dang pera e la mabali-ala. At pauli na pu’ng metung ia mu ining tinggap nang Apung Sucu, mibalac na mi ining matua na ia na mu pu canu ining ganap bilang talapagbulalag-pamagat (talapaquit-pamagat) carening aduang daque ning quecatamung bilungan. O reni po, paquilala mi la carela rening baiung talapagbulalag-pamagat (talapaquit-pamagat).

cacac cacatac©siwalangsinukuan

cacac cacatac©siwalangsinukuan

Paquilala mi ia pu quecaiu i Cacac. Caiaquit na pung Apung Sucu (Apung Sinukuan) aniang meg-odision ia i Cacac, tambing neng aburing Apung Sucu. Ing pung panga-cacac na iang meguing sangcan ania metanggap ia. “Ia ing taganang panintunan cung ‘talent’ queng daque Catac at Talamitan‘, nga na pang Apung Sucu (Apung Sinukuan). I Cacac pu ausan mi ia naman Cacang Cacac. At uli’ng macatac ia pu i Cacang Cacac, ausan de mu naman deng aliua ming caiabe a Cacang Cacac Cacatac. At uli’ng queng cacacatac na balamu ing puputac mu naman caia, ania pang caii maiaiaus ia naman Cacang Cacac Cacatac Puputac. I Cacang Cacac Cacatac pu angguian pang macatac ia’t cacac macanaca (ai, maganaca) ne man. Angcup ia pung angcup ining apili tamung taung manibala’t mipaquit quening pamagat na ning quecatamung daque queti bilungan a auasan tamung Catac at Talamitan.

apung sucung capampangan©siwalangsinukuan

apung sucung capampangan©siwalangsinukuan

Calupa na pu nining asabi ta na, ulitan mi na carening aliuang meg-odision e ia quesantingan lalaqui i Apung Sucu (Apung Sinukuan) ania migdisisiun ne mu pu’ng ia na mu canu ining maguing ‘model’ a papaquit carening pamagat. Uli pu’ng atlu pa pu sana ing cailangan mi (bucud pa cang Cacang Cacac Cacatac), aisipan mi na mu pu’ng i-plastic-sardieri mi ne mu i Apung Sucu (Apung Sinukuan) at ba iang mag-atlu itiura. At ini pu’ng casalungsungan da’ng acaquit ia ing taganang itiura nang Apung Sucu (Apung Sinukuan) at deni naman pung ipaquit mi banda queng lalam ila rening aniang caiari nang mengataguin lupa at menga-plastic-sardiering Apung Sucu. Ing taganang itiura nang Apung Sucu’ng anti ini ia ing papaquilala queng daque ning bilungan tamu a maiaiaus ‘Nga Na’ng Apu Cu‘.

apung sucung arabu©siwalangsinukuan

apung sucung arabu©siwalangsinukuan

Ini pu ing cadua nang itiurang Apung Sucu. E ne man pu macaiing buri ini caairi nang metaguin lupa, oneng ala neng acarapat casi e na ne canu aialilan nitang manulu (doctor) a memlastic-sardieri caia. E ne curi casi pu canu balamu lulupa iang Arabu quening anti canining itiura. E mipabulad ining manulu (doctor) o casi naman casalanan na. O ining linupan na ing lupa nining metung a tau queng diariung babasan na. Ila iata retang teroristang caiabe nang Osmu-Bal-Aden. Ining anti canining itiura nang Apung Sucu (Apung Sinukuan) ia ing papaquit carening daque ning bilungan tamu a ausan ming ‘Nga Na’ng Apung Sucu‘.

apung sucung duendi©siwalangsinukuan

apung sucung duendi©siwalangsinukuan

Ini naman ing catlu nang itiurang Apung Sucu (Apung Sinukuan). Aburi-buri na ne ini at queng tula na seli neng Bir a Red Horse ining manulu (doctor) a memlastic-sardieri queia. Maili ia pang sasabing, “Balamu calupa que i Yahweh, itang caluguran cung Guinu ra reng tau queng Israiel’. Maili ia ining manulu, cabang alducan ne ining bir nang Red Horse, o casi aliua man tagana i Yahweh ing linupan na, nung e ining metung a nunu queng punsu a iquit na queng babasan nang comics. Macanian man pu, ing anti canining itiura nang Apung Sucu (Apung Sinukuan) ia ing papaquit carening daque ning bilungan tamu a ausan ming ‘Diparan, Dipara’ning Alte!‘.

apung sucung nunu©siwalangsinukuan

apung sucung nunu©siwalangsinukuan

At macanian mu naman quening daque pemalaguiuan tamung ‘Nga Ni’ng Nunu Cu‘, i Apung Sucu na naman pu ing quecatamung talapagbulaglag. O casi ia mu ing linapit at tinangung painuman ta ia sa canung alac at maliari neng alang baiad quening maguing daque na queng ‘Nga Ni’ng Nunu Cu‘. Matula ne man canung lalu nung dinan mi ia pang pamulutan, casi canu mamagbulus ia canu’t magdaraguis patie miminum iang alang pulutan a maparas a maparas. Titiman-timan ia cabang sasabian na quecami iti, dapuat peniualan mi ne man at tinungu que pu queia’t e baling paglutu mi iang calgaretang maparas a maparas, ba iang e magbulus ampong magdaraguis.

________

Advertisements

2 Responses to traraann..olso istaring!

  1. Apung Berung says:

    Makatakutan ne man tagana itsura itang Osmu-Bal-Aden a ita! … E man bubulad mangalgal la reng kayarap na. Patse naman magsalita ya dakal la reng saskup a salu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: