macananung sumulat?

na'ng dapat isulat? ni'ng dapat misulat?Alte… e ca paicapali buntuc, dungusan da ca!

E mu na panenaian isable ra ca queng bacud-alambri at palangui ra cang anti’ng daing.

E uari ilig mu ing cacatac? Ing pamaniulat calupa ne mu ning cacatac. Ala lang pamialiua ren.

E mu uari ilig ing mamag-indredus? O ita ing susulat balamu maquipag-indredus ca mu.

Buren mung mag-a la propesor ta pamu’t magpa-intelectual tamu’t itas ta la reng quile tamu, sagulit mu man– E uari nung cacatac ca, anti ca naman macat-a (macata, macudta)? Pareu la ren. Ing ‘catac‘ at cudta (cat-a, macata) metung la’ng amanu ren ibat la queng– tiaarannnnnnnn!– queng sabing ‘katha‘. Ooopss, aliua queng Tagalug, nung e queng sabing Sanscritu.

mecabalu©siwalangsinukuan

mecabalu©siwalangsinukuan

Noam Chomsky! Monier-Williams! Guinu cu po! E que adaias masalese, mapipirat ia, mangalutu ia, mangaraia ia! Ngueni o’t ing ‘katha‘ meguing iang ‘cudta‘ at ing ‘macata‘ (macat-a) meguing iang ‘macudta‘ queng Capampangan? Cut’nan me i Apung Bergano.

Busqui nanu maliaring isulat. nung macapagsalita ca, macasulat ca. casi ing pamaniulat balamu maquisabi ca mu careng caquilala mu. Ngueni nung sabian mung e ca biasang sumulat, atiu ne queca ita. Itague mu ne mu. Atiaca cata mamulutan. I Rizal, Rizal ia. Icatamung lasenggu’t sangganu, lasenggu tamu’t sangganu at ita ing sucat apagmaragul tamo!

O ita ing apagmaragul tamu– ing icatamu lasenggu tamu’t sangganu!

Potang macatama na ca’ng baguia at malutu na ca palung, pota bisa ca’ng mamie sinulat mu queni. Ania queni mo parala, Jo… (timid me ing metung careng masala’t macagulis a laguiu queng lalam, e man masaquit ian, itang sese ming pusa aguiu ne ian e mi ia man tiruanan):

sumulat ca cang: Siuala nang Sinucuan
sumulat ca cang: Siwala nang Sinukuan
sumulat ca cang: Siuala nang Sinucuan

—–

Advertisements

7 Responses to macananung sumulat?

 1. Kelly Soto Sicangco says:

  Masanting ya pu ing panagkat a ini lalu na kekaming magnasa at magumpisa pamung sumulat king matwang amanu. Dakal a salamat kekayu at didinan yu kaming kalayan ipasyag ing kekaming malambat nang saslikut a kapagnasan. Luid!

 2. maria paz guinto says:

  masanting ya pu ining pabulung ayni ….panagdi ku pu na ayabut yu ing kekong parasan….

 3. FERDINAND M. BATAC says:

  Salamat pu quing blog ayni uling macapanumbalic ing milabas tamung casebyan, amanung e cupa dimdam careng macatua cu, matuang paniwala na quing casalucuiang panaun malaliari, reng beluan, casebyan, at amanu dareng macatua tamu ilang pundasiun quing daratang pang sibul a anac, salamat pung pasibayu.

 4. Mon Pineda says:

  waita e tambing mapali ca buntok hahaha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: