iBuc (eBook)

Copy of Copy of siuala laguiu reng talasulat malatia
Ila reni, matalic a caluguran, deng iBuc (eBook) o aclat at capamasan pang-internet da rening mialiuang talasulat Capampangan quening panaun tamu’t quetang panaun ning mengalabas-labas. Basan iu la sa’ng maquilugud at maquipanimanman Capampangan. Itimid me, malugud a caluguran, ing sanu man metung carening laguiu reng talasulat o caia pamagat ning carelang sinulat at cabud mibuclat ia ining aclat a maliari rang abasa. Masaiang pamamasa carela’t sana aslag iang tictac sala ing carela sunlag, cambe reng carelang pibale-bale’t caluguran (pati na reng carela maquicasaman, at siempre pati na rening carelang casaman) queang bie. Luid la!

 1. aurelio tolentinodaclat cayanacan
 2. aurelio tolentinonapun, ngeni at bukas
 3. beatrice t. mirikitanispeaking kapampangan 1
 4. beatrice t. mirikitanispeaking kapampangan 2
 5. beatrice t. mirikitanispeaking kapampangan 3
 6. beatrice t. mirikitanispeaking kapampangan 4
 7. carlos mangalindan castropoesyang kapampangan
 8. casapunggul a bulaclac
 9. cornelio pabalan byronbanal a pamamasa qng bie queralandalanan ning guinu tang jesucristo
 10. cornelio pabalan byron— corrido qng bie nang queralandalanan ning metung a miglayag a milaguiung simba
 11. d. gil magat— gramatica qng sabing castila’t capampangan
 12. ding maya
 13. fray diego berganodiksyunaryong kapampangan
 14. ing mariposang matuling
 15. irvin harvey riveracauatasan
 16. luther parkerdiksyunaryong kapampangan
 17. malating tatabwan
 18. mikakaluguran (cabilugang dalit)
 19. mikakaluguran 
 20. migpasyal ya ing damulag
 21. lino gopez dizonpasyun deng talapagobra
 22. romeo s. rodriguezing kurus nang jesusa
 23. singsinga tale of two cities
 24. singsingaugustinians
 25. singsingmemorable kapampangans

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: