deng capampangan

deng capampanganDeng Capampangan ing capitung pecamaragul a laii (bangsa o naciun) quing Capuluang Pilipinas.

Manucnangan la querac’lan careng lalauigan ning Pampanga at Tarlac, at pati na quing Nueva Ecija, Bataan, Bulacan, at Zambales deng Capampangan.

Matas ing paglalaue da reng querac’lan quing pamaglutung Capampangan. Ini ing tuturing dang maniaman at manimunang dili careng lutu quing Filipinas. Caiabe la careng lutung sasabian dang ibat quing Capampangan deng cari-cari, sisig ampong quilaiin. Miraras quing 2,890,000 ing bilang da reng Capampangan. Menibat la careng taung magsalitang amanung Austronesian a minta quing Pilipinas canitang Panaun ning Bacal (Iron Age). Ing Amanung Capampangan ing gagamitan da reng Capampangan. Iti caiabe ia quing

grupung Meso-Pilipinu da reng amanung Albugang Malaio-Polinesianu. Dacal careng Capampangan ing Catolicu o caianib quing metung a pisambang Protestanti o menibat careng Protestanti.

apung sinucuan©siwalangsinukuan

apung sinucuan©siwalangsinukuan

Agpang king alamat, menibat la reng Capampangan quetang metung a princesang Seleusid a menucnangan quing lugal a maquiquilala nang Pampanga ngueni. Baiu la datang deng Castila, deng memalen a Capampangan ing bibilug quing querac’lan careng manucnangan quetang ausan dang Caarian ning Lusong (呂宋國) deng casulatan ning Capanunang Ming (Ming Dynasty). Quilala la antimong negosianti ampong talapaglibut (explorer). Aluban de ing mercadu ning Tsina quetang panaun a binaual ning Caariang Ming (Ming Dynasty) ing eganaganang pamaquicalacal careng aliuang bansa, at misna quing caracal ing megui rang tubu. Lipat ning e maraiu ing cabilian ning lipunang Capampangan careng querac’lan careng lugal quing Mauling Aslagang Asia (Southeast Asia), nung nu ating mangalating comunidad a bibilugan da reng micacamag-anac at panibalan ning metung a capulungan o sanggunian da reng macatua, ating mapilan a balen a mibabo at migsilbing sentru ning calacal at upaia. Caiabe ia careti ing matuang bansa ning Tondo (東都) o “Capitoliu quing Aslagan” (Eastern Capital) ampo ing Betis.

Ing maleparan a pamanasic at pamanasan ing manimunang cabiaian da reng Capampangan canita. Nanupata, aniang panaun a pecamasicanan ia ing Lusong king pamangalakal king Tsina, ing pamangalacal quing cadaiatan, at mapaliaring ing pamag-pirata, ing meging manimunang capanintunan. Anting metung careng

apung sinucuan©siwalangsinukuan

apung sinucuan©siwalangsinukuan

Lusones (memalen ning Lusong), megobra la antimong sundalus a babayaran (mercenary) para careng miaialiuang estadu at caarian quing Mauli-Aslagang Asia. Misna ia caulaga quing pamangalacal ning Tsina, ania mepilitan iang sumacup caia ing Brunei canitang 1500. Telacad de reng tau Brueni ing lacanbalen ning Menila ba nang tuquian ing pamangalacal at masiguradu ing pamaquinabang ning Brunei. Agpang careng casulatan da

reng Apon, migticdo lang sanga quing Menila deng manimunang negocianti antimo i Luzon Sukezaemon and Shimai Soshitsu. Quetang panaun a babaual no ning Caariang Ming (Ming Dynasty) quing pamaglual quing Tsina deng caiang memalen, apapagcamalian dong Isic deng Capampangan a magdalang calacal ning China quing mabilug a Mauli-Aslagang Asia.

Mapaliaring mitas ing paglalaue da reng Capampangan quing carelang sarili uli’ng quing pamandagul na at pangasicat ning Lusong uli ning pamangalacal quing Tsina. Mapaliaring iti ing penibatan ning ugali da reng Capampangan, pati itang paglalaue da caia reng aliuang laii ning capuluan.

—-
*ining beluan diquil carening memalan a Capampangan meangu ia queng Wikipedia– Ing Timauang Ensiclopedia. Dapuat ining taganang capamasan misulat ia queng pamisaulat a ‘K’ at ining atiiu queni milicas ne man queng pamisulat a ‘CQ’.

—-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: