marlburul

30/12/2019

capusungan at panguiliquitic

marlburul


marlburol a


atlu ia pang banuang maglolo

28/05/2019

misip tang baguia

atlu ia pang banuang maglolo

tanguanan


bagtasan cu la

19/05/2019

misip tang baguia

bagtasan cu la 

bisa kung


miguit ia sa ing pibalebale

11/05/2019

misip tang baguia

miguit ia sa ing pibalebale

 
selpon


paquibat a e mu balu

27/04/2019

misip tang baguia

paquibat a e mu balu

pangatindi


catutuan, calaraman

27/04/2019

misip tang baguia

catutuan, calaraman

catutuan


atin careng tau

27/04/2019

misip tang baguia

atin careng tau

matictic