antonio guevarra canlas

01/03/2011

anta i caiiI Caii pu, anac neng Apung Caii a aiasaua nang Bapang Caii a casiping da’ng bale ri Tatang Caii. Macatucnang ia i Caii queng caii manibat pa aniang caii, casi dati queng caii ia macatucnang. Pang-caii i Caii susulat, pang-caii ali ia, pang-caii naman atin iang cacaian, a i caii mu ing baquibalu. I Caii baiit ia queng caii aniang caii, one’ng linipat lang bale iniang caii casi i Apung Caii milipat ia caii, ania linipat la bale queng malapit queng caii nang Apung Caii. Mecapagaral ia queng caii i Caii at mecaiari iang caii, one’ng e na naman apaganan ing acaii na, ania meguing ne mung caii i Caii. Dacal a maquiburi cang Caii ania ri caii buri re mu naman i Caii, macanian man ing isip na’t pamaniulat nang Caii pang caii macaii. Ing pecatauli nang gueang Caii itang caii, picaii-caii ne, at melimbag ia queng caii quetang caii. Metung pa, pacatauli nang gagauan Caii ita canu iatang caiang caii, nga ra ri caii. Dacal ia naman tinggap a caii i Caii, calupa ra mo reng galal at parangal, calupa na mo ning caii a pigcalub na ning metung a caii queng caii quetang caii.

——–

Advertisements