anne therese mabanta

01/03/2012

anta i caiiI Caii pu, anac neng Apung Caii a aiasaua nang Bapang Caii a casiping da’ng bale ri Tatang Caii. Macatucnang ia i Caii queng caii manibat pa aniang caii, casi dati queng caii ia macatucnang. Pang-caii i Caii susulat, pang-caii ali ia, pang-caii naman atin iang cacaian, a i caii mu ing baquibalu. I Caii baiit ia queng caii aniang caii, one’ng linipat lang bale iniang caii casi i Apung Caii milipat ia caii, ania linipat la bale queng malapit queng caii nang Apung Caii. Mecapagaral ia queng caii i Caii at mecaiari iang caii, one’ng e na naman apaganan ing acaii na, ania meguing ne mung caii i Caii. Dacal a maquiburi cang Caii ania ri caii buri re mu naman i Caii, macanian man ing isip na’t pamaniulat nang Caii pang caii macaii. Ing pecatauli nang gueang Caii itang caii, picaii-caii ne, at melimbag ia queng caii quetang caii. Metung pa, pacatauli nang gagauan Caii ita canu iatang caiang caii, nga ra ri caii. Dacal ia naman tinggap a caii i Caii, calupa ra mo reng galal at parangal, calupa na mo ning caii a pigcalub na ning metung a caii queng caii quetang caii.

——–

Advertisements

anastacio navarro

01/03/2012

anta i caiiI Caii pu, anac neng Apung Caii a aiasaua nang Bapang Caii a casiping da’ng bale ri Tatang Caii. Macatucnang ia i Caii queng caii manibat pa aniang caii, casi dati queng caii ia macatucnang. Pang-caii i Caii susulat, pang-caii ali ia, pang-caii naman atin iang cacaian, a i caii mu ing baquibalu. I Caii baiit ia queng caii aniang caii, one’ng linipat lang bale iniang caii casi i Apung Caii milipat ia caii, ania linipat la bale queng malapit queng caii nang Apung Caii. Mecapagaral ia queng caii i Caii at mecaiari iang caii, one’ng e na naman apaganan ing acaii na, ania meguing ne mung caii i Caii. Dacal a maquiburi cang Caii ania ri caii buri re mu naman i Caii, macanian man ing isip na’t pamaniulat nang Caii pang caii macaii. Ing pecatauli nang gueang Caii itang caii, picaii-caii ne, at melimbag ia queng caii quetang caii. Metung pa, pacatauli nang gagauan Caii ita canu iatang caiang caii, nga ra ri caii. Dacal ia naman tinggap a caii i Caii, calupa ra mo reng galal at parangal, calupa na mo ning caii a pigcalub na ning metung a caii queng caii quetang caii.

——–


amancio avenir tapnio

01/03/2012

anta i caiiI Caii pu, anac neng Apung Caii a aiasaua nang Bapang Caii a casiping da’ng bale ri Tatang Caii. Macatucnang ia i Caii queng caii manibat pa aniang caii, casi dati queng caii ia macatucnang. Pang-caii i Caii susulat, pang-caii ali ia, pang-caii naman atin iang cacaian, a i caii mu ing baquibalu. I Caii baiit ia queng caii aniang caii, one’ng linipat lang bale iniang caii casi i Apung Caii milipat ia caii, ania linipat la bale queng malapit queng caii nang Apung Caii. Mecapagaral ia queng caii i Caii at mecaiari iang caii, one’ng e na naman apaganan ing acaii na, ania meguing ne mung caii i Caii. Dacal a maquiburi cang Caii ania ri caii buri re mu naman i Caii, macanian man ing isip na’t pamaniulat nang Caii pang caii macaii. Ing pecatauli nang gueang Caii itang caii, picaii-caii ne, at melimbag ia queng caii quetang caii. Metung pa, pacatauli nang gagauan Caii ita canu iatang caiang caii, nga ra ri caii. Dacal ia naman tinggap a caii i Caii, calupa ra mo reng galal at parangal, calupa na mo ning caii a pigcalub na ning metung a caii queng caii quetang caii.

——–


michael raymon pangilinan (siuala ding meangubie)

17/01/2012

siaual ding meangubieI Michael Raymon Pangilinan quilala ia mu naman quening aus a Siuala ding Meangubie. I Siuala ding Meangubie metung iang biasang talapanialicsic ning casalsesiang Capampangan, calinangang Capampangan at metung ne mu carening mapilan a biasang sumulat Pagculitan— ing matuang sulat a Capampangan a pisan nining Baybayin ning Tagalug. Mecapagaral ia queng Chevalier School queni queng Lungsud ning Angeles (ing matuang Culiat). Megaral ia naman queng Pamantasan ning San Carlos, queng Lungsud ning Cebu, nung nu megaral iang Pilosopia’t Capagaralan Pang-amlat at Panglipunan. Tinaglus iang megaral queng Pamatasan ning Pilipinas, carin queng Diliman, nung nu quinangua iang Dulubasaan queng Antropoloia. Dati iang meguing talasulat nining K-The Kapampangan Magazine, at dati ia naman talapagbulalag-balita (newscaster) ning ABS-CBN-Luzon. Dati iang tinuru queng Holy Angel University at mecaturu ia naman Ingglis carin queng Guangzhou, Guangdong, ning Bangsang Tsina. Metung ia carening pitatalangan at biasang talasuri’t talapagsalicsic ning pamagaral Capampangan i Siuala ding Meangubie. Bilang talapagsalicsic at talasuri nining cabiasnan at pamagaral Capampangan, i Siuala ding Meangubie mengaiagcatan neng magsalita’t ituru ing diquil queng Capampangan careng mialiuang danggut ning Pilipinas at pati na careng mapilan a daiung Bangsa.

_____


bonifacio salalila manacmul jr.

16/01/2012

bonifacio salalila manacmul jrI Bonifacio Salalila Manacmul Jr. metung iang uatas at talasulat a Capampangan. Tubu iang Floridablanca, carin queng Capampangan ining uatas a Bonifacio Salalila Manacmul Jr. At ia casalungsungan iang manucnangan queng maraiung lugal ning Qatar nung nu ia manintunan pangabiaian na quening queang pibale-bale.

________


jason paul laxamana

16/01/2012

jason paul laxamanaI Jason Paul Laxamana metung ia carening baiung alput a caianacan a Capampangang talasulat at talalalang (artist). Dacal ia casanaian i Jason Paul Laxamana aliua mu queng pamaniulat nung e pelalung quening pamigauang auit (canta) at mialiuang macabaiung tigtig (musica). Metung ia naman matenacan talagauang palicula (palague, palabas). Masuguid iang talapanialicsic at talasuri (researcher) ning calinangang Capampangan i Jason Paul Laxamana.

_____


papa osmubal

15/01/2012

papa osmubalI Papa Osmubal (quilala ia mu naman queng laguiu nang taganang Oscar Balajadia) ia ing tatalacad a talapanguang (talapangodac) larauan at talapanialese quening bilungan. Metung iang uatas at talasulat i Papa Osmubal, macanian man pamisan-misan queng dimut nang panaun gugulis ia mu naman. Mengapaiabe no reng pangulis na’t lalang careng mialiuang palabas o pamagtangal (exhibitions), lalu na carin queng Macau nung nucarin casalungsungan iang manucnangan. Bilang talasulat at macudta, mengapaiabe na la naman dening sinulat na (macanian man lalauen nang culang ia pa’t dimut a beluan queng pamaniulat) carening mialiuang aclat at capamasan carening mialiuang danggut nining iatu, lalu na queng Macau. Meiari iang Dulubasaan ning Pamagaral Ingglis (Literatura-Lingguistica) queng Pamantasan ning Macau nung nucarin aniang meiari ia miparangalan iang pecamatas a galal (Excellent) o meritissimus (summa cum laude).

_______