sampernandu

03/05/2014

sampernandu

pisamban maragul ning sampernanu@siwalangsinukuan

pisamban maragul, sampernandu@siwalangsinukuan

Ing Balaian ning Sampernandu mebuu ia pauli ning iti metacmus ia pin uari ibat carening Balaian ning Bacolor at Masicu (Mecsicu) iniang ca-15 ning Agostu, banuang 1754. Meguing iang lungsud quetang ca-15 ning bulan ning Eneru, banuang 2001. Macanian man queng macuiad a panaun, dapuat ing Sampernandu meguing iang pamuntuc-balaian (o capital) ning capamaalaang-mapag-imagsic (gubiernung rebolusiunariu) quetang banuang 1899. Iti meguing ia naman mitalagang pamutuc-balaian (o capital) ning lalauigang Capampangan manibat pa quetang banuang 1904. Nguening casalucuaian ing Sampernandu ia mu naman tatalacad bilang pamuntuc-balaian ning cabilugan Reiiun-3 o Calibudtang Lusung (Sentral Luson). Queng Lungsud ning Sampernandu carin mararapat ing palabas da reng mangaragul a paru (giant lanterns) at iti carin mu naman mararapat ining taniag a banuang palabas ning pamipacu nang Esu Cristu queng curus. Dening taniag a supling ning Sampernandu ila rening mapilan— Tiburcio Hilario, a meguing Pamuntuc Panglalauigan ning quetang panaun ning imagsican; Zoilo Hilario, a metung uaring taniag a uatas (poeta) at talasulat; Pedro Abad Santos, a meguing mangbabatas (asembliman) at metung carening meguing pamuntuc at talapagtatag ning Partidu Sosialista nign Pilipinas; Vivencio Cuyugan, a meguing meior ning Sampernandu at metung mu naman carening meguing pamuntuc at talapagtatag ning Partidu Sosialista nign Pilipinas; Sotero Baluyut, a meguing Caliim ning Pamipalacad-Pangbangsa (o Interior Minister); Levi Panlilio, a meguing meior; Armando Baliwag, a meguing mu naman meior; Romeo Soliman, a meguing eneral ning Sican-Pang-alapap (Eir Pors) ning Pilipinas; Armando Madamba, a meguing caduang eneral-pangcaragatan (bais admiral) ning Sican-Pangcaragatan (neibi) ning Pilipinas; Manuel Dayrit, a meguing Caliim queng Linga-Pamicacatauan (o secretari op elt); Andrea Domingo, a meguing Caliim ning Pamandaiu (o secretari op imigreision); Tirso Dayrit, a metung talagulis o arquitectu a quinimut queng pamaglingap at pamagtanggul queng capatulugan o capaligiran; Gerry Rodriquez, a quilala bilang mangangalacal abias at maiumu; Jesus Lazatin, a quilala mu naman bilang mangangalacal abias at maiumu; Levy Laus, metung a mangangalacal a meguing atinan pauli na mu ning caiang pamagsicap; Abelardo Miranda, Jr., a meguing talapamuntuc o presidenti ning Clarc Debelopment Corporeision; Paterno Guevarra, metung a manananggul (abugadu) a meguing taniag a meior; Rey Aquino, metung a manulu o doctor a meguing meior; Oscar Rodriguez, a metung uaring manananggul (abugadu) a meguing meior at mangbabatas (conggresista).