baynti otsu ning agostu

17/11/2017

cauatasan capampangan

lumbe©siwalangsinukuan

laus lub; taus pusu©siwalangsinukuan

 

baynti otsu ning agostu
niño jomar s. chipe (princhipe nang bebang)

Baynti otsu ning Agostu, yang aldo pinili tamu,
ban ipasyag ing lugud ta’ king arap ning Apung Guinu.
Kayabe ding kaluguran, pengari’t tegawan tamu
misanmetung ka ta pusung mengaku king Apung Guinu!

Kanakung atatandanan itang masayang penandit.
Anti mong “slow motion” ngan itang kanakung akakit,
kaba kasing maglakad ka papunta kaku’t palapit,
mangilid karing mata ku ing lwang agwantan kung pilit.

Kabud linub king isip ku’t bigla kumung aganaka,
nung nu ku anti kaswerti’t nung nu ku anti kasaya.
Kaybat nga ku king sarili, “Salamat pu, o Dios Ibpa”
“Ing asawang pigkalub mu, luguran ke kabang kaba”.

Pangabagya atyu naka’t king gamat ku makatalan.
Miyagnan tanang linakad. King lele altar minarap.
Ing mabilug a pisamban mibalut neman king timan,
uling dening pusu tamu maging metung no ping ganap.

King libutad ning pisamban, king parokya nang Santiagu,
ilang meging saksi tamu detang santa ampong santu,
simbit tamung mipnung yumu ing pangaku ta king Guinu:
“king lungkut man o ligaya, ing lugud pisulwan tamu!”

Baynti otsu ning Agostu, kabang bie keng e kalingwan,
pablasang mipaltutu ya’ing malwat kunang paninapan.
Ing masayang aldo ayta king pakramdam atnang nyaman,
anti ku mong susulapo at makaduyan king bulan

 


 

Advertisements

crissotan: sukat o e sukat, usigan ya’ing anak?

17/11/2017

cauatasan capampangan

mag-anac; pibale-bale@siwalangsinukuan

pibale-bale@siwalangsinukuan

 

crissotan: sukat o e sukat, usigan ya’ing anak?
niño jomar s. chipe (princhipe nang bebang)

lakandiwa:
Pengaring babayi’t Pengaring lalaki,
Maldang pesitagun, malawus ko keni.
Ding kekong balugbug ‘param yo kekami
Gawan tong panyuri kening iyampang mi.

Atyu kami ngeni king kekong arapan
ban idake miya ing kekeng Crissotan
oyni’yng maging paksang ume tang pisabyan:
“Sukat o e sukat, nanu ing map daptan?”

Dapat yapin kayang king layo sanayan
ing metung a anak a kekang bibyayan?
O mas makakayap nung eme usigan
king sosobrang layo king kayang katawan?

Sukat o e sukat, nanu pin ing dapat?
King pilang penandit akit tong makibat.
(tuknang pilang minutu)
Awsan tano ngeni ban nong magpasikat
muna neng talakad ing panig ning sukat.

sukat (mumunang talakad):
Kalupang pengari, komusta kayu ngan?
Ing mayap a abak keko yang tanggapan.
Kekong sablang anak a ngeni makramdam,
Ing mayap a oras babye kyamu naman.

Para kening paksang karelang pinekat
“Sukat o e sukat, nanu pin ing dapat”?
Malugud ko’ng yampang ding kakung pakibat
matapang kung tikdo king panig ning sukat.

Nung mananaman ka dapat ibye mu ngan
ing sablang kaylangan ning kekang tanaman
antimo ing danum–dapat meng diligan;
lalam na ning aldo sukat meng gambulan.

Makanyan ya naman ing paragul anak
ibye mu ing sabla aliwa ing ditak
gambulan meng lingap, dinan meng palakpak,
diligan meng dakal king tula’t sagakgak.

lakandiwa:
Oyta dimdam te pu ing panig ning sukat
ngeni awsan taya ban nemang makibat
ing atyu king panig ning ngara: e sukat.
Isalubung yopu ding adwa yung gamat.

e sukat (mumunang talakad):
Dakal pung salamat budning lakandiwa
at mayap a oras, para kareng malda
at ika Poeta, muli kang malagwa!
Uling e makatud ing kekang pamingwa.

Pakiramdaman mu ining kakung sabyan
ing pamananam mu eya ustu kanyan
uwa pin ing danum, tutu neng kaylangan
dapot eya ustu’yng pane meng tugtugan.

Ustung ing anak mu pane meng sosopan
anti mung sinabing eme kaluguran
‘wangis ning tanamang kekang didiligan
keka ya’ng papaten king emu sasaryan.

Nung buri meng sawpan ngana ning kasebyan
“eme diren asan, turu meng manasan”
uling nung ing anak pane meng direnan
angga king dagul ya manyad nyang manyad yan.

sukat (kadwang talakad):
Ing adwan ning anak dapat mu ping ibye
ban potang dagul ya mabyasa yang mamye
at potang ing anak byasa yang makyabe
dagul yang e maymut miswerti yapa bie.

Ustung ding pengari tutu lang migkulang
dagul ya ing anak mulala’t mamulang
uling nung ing anak king kyak e mituknang
anti meng peragul pagaga at bolang.

Lawen mo ding denas, neng bayu lang bayit
uling ‘dapa agyung kumabye king sulip
pakanan no pamu ning inda ring pipit
tsaka nopa lakwan nung ganap no isip.

Emosyun ning anak bubut ya’t sagiwa
e anti king matwa, bina yang aliwa
anya nung ing layo enayni akakwa
king isip ning anak tatanam mya’ ing mwa.

e sukat (kadwang talakad):
Jeproks yang talaga ining matwang ini
kawangis ne nitang amestra ku dati
nungwari mamye yang assignment kekami
dapot iya muring makibat kareti.

Ing ugaling ita e mayap, e ustu
imbes na mabyasa na’ng meging epektu?
Ding akaklasi ku lakwas lang memonu
uling misane la king turung e ustu.

Makanyan mu naman ing buri mung daptan
pabren me’yng anak mung ali misakitan?
Sasabyan ku keka nung ing kayanakan
e tinakman barug dagul yang lamaran.

Lawen mo ring anak da retang makwalta
ala lang gagawan manyira lang pera
uling anak lapa penusig da nala
edano apakli king maling dapat da.

sukat (katlung talakad):
Ustung ding pengari barug nalang barug
king pusu ning anak mawawala ya’ing lugud
at king kayang isip mabubuu’yng takut
kanita ne lalung milalawut a lub.

Agyang ding animal a kekang sesesen
nung e mo luguran at pane papabren
imbes na amuwan keka lang pakpaten?
Sasabyan ku keka sagpangan daka ren.

Anya sa misip ka kening kakung sabyan.
Ding anak pa kayang emu buring denan
a maglambis kekang ibye’ing kayang adwan
ing e mimwa keka’t sakit pilubluban?

Dapat anak yapa kapnwan muneng lugud
ban ustung dagul ya, dagul yang e matbud,
uling nung ing anak king mwa me linumud,
angga king dagul ya  e ne balu’yng lugud.

e sukat (katlung talakad):
O’t apansinan ku nandin denas ngamu,
ngeni animal la dening bibida mu,
animal la wari ding paragulan mu?
Anak yang malati’yng pisasabyan tamu!

Ulitan ku keka nung e takman barug
ustung karagul na sakit yamung buntuk
uling misane ya king e ustung sawup
ala neng takut man ala ne ring karug.

Uling ela sane marap king problema
bagya la masugat mamangaga nala
ika namang maina sasakoru naka
anyae mitikdo king adwang bitis na.

Anya sa ing anak eme paragulan
king kuswelu’t layo eme sisilawan
king balang buri na eme sasanayan
ban potang dagul ya enaka pakyakan.

sukat:
Ibye mu king anak ing kayang imbutan
ban ing luluguran kayang panandaman!

e sukat:
Eme sasanayang pane panusignan
pota misane yang pane deng sosopan!

lakandiwa:
Libutad naku pa karening pengari
papali nang tutu ing labanang ayni
pota’yng pisasabyan nukarin pa muli
pupusan tane pu ini nang debati.

Kayari tong dimdam minapse amanu
ding adwang pengaring kaluguran tamu
ikayung manalbe nanu pung atul yu
ninu ing sinambut king palabas tamu?

At ngeni oras na ban taneng koronan
nung ninung sinambut kaniting Crissotan
kaybat dang mesuri puntus ding milaban
tabla la king bilang dening matenakan.

 


 


puklo keng bulan

15/11/2017

cauatasan capampangan

aring bulan@siwalangsinukuan

aring bulan@siwalangsinukuan

 

puklo keng bulan
louiesy dawayan basilio

Anyang mipatando ku
Supermoon ya kanu
Linawe keng pasibayu
Pacman yang makaduku

Bala ku sa eclipse ya
Mesundul ya pala
Mapula no’ng tagana
E ku pa mo korta vista

Ikayu na mo’ng lumawe
Keni ku pa mung lele
E ya mu sana gigege
Agkas ye’ng makakalale

Susu ya pin pala
Mu pin makatalanga ya
E yu isipan a marok ya
Uli’ng ala yu ing kayabe na

 


 


buchukoy

15/11/2017

cauatasan capampangan

anac a lalaqui©siwalangsinukuan

anac a lalaqui©siwalangsinukuan

 

buchukoy
princhipe nang bebang (niño jomar chipe)

Kilub na ning syam a bulan a kekaming pamanaya,
Dakal naka peparamdam “tune saya at ligaya”.
Uling kasi’yng panyatang mu tutu yang magdalang grasya.
Ika kasing mengumpletu king bubuan ming pamilya!

Denasan namang mamachi ing e biru birung kaplas;
Marakal man ing pinatak kayang daya ampong pawas;
Megisan man ing lakas na kabang ‘ta nakang darayas,
Buri ming abalu mu ‘Nak “ing lugud mi e mebawas”.

Anyang muna dakang akit atnang kanyaman king pusu.
Buri keng ‘kiss king lupa mu ining mangalgal kung ngusu.
Kaba namang lalwen daka maybug kung luang masalusu,
Uli ning alang kapante ligaya king kakung pusu.

Kanyaman na oh Buchukoy ning kekaming panandaman!
Itang anggang kapagalan king tula ngan miyalilan.
‘Tanam mu sa’ king pusu mu’ynng tutu dakang kaluguran.
Angga na king tumwa ka ‘Nak ing lugud mi e magisan.

 


 


nung ninu ca man

13/11/2017

cauatasan capampangan

dampul ning paninap©siwalangsinukuan

dampul ning taguimpan©siwalangsinukuan

 

nung ninu ca man
louie aldrin l. bartolo

Nung ninu ca man
Tanggapan ra ca qng bie cu
Alang taung milalang qng yatu
Na casing pante ning Dios

Aliua mu ing santing ing magdala
Nune ing ganaca mu ing magtas
Lalawan cu man ing cecang santing
Lalu cung paniglon ing cayapan mu

Matula cu qng masuelu mung mata
Cumabie cu qng mayumu mung timan
Metagkil cu qng mayap mung gamat
Gamat na tune masabal at ayasahan

Nung sana ica na ing panayan cu
Ipasiag cu ing pilub luban cu queca
Igulisak cu ing lagyu mu qng sabla
At isalicut da ca qng pusu cu capilan pa man

 


 


deng balen a kapampangan

12/11/2017

cauatasan capampangan

mamangca©siwalangsinukuan

capampangan©siwalangsinukuan

 

deng balen a kapampangan
ernie c. turla

Maluat ta nong buring / myuman apasialan
Deng anggang sacup ning / labuad Capampangan
Ania ngeni-ngeni / ing quecatang gawan
Saque tang Victory / libutan tala ngan.

Magumpisa tamu / qng balen ning Sexmoan
Carin qng paroba, / busal ning cailugan
Carin la macucua / reng dacal a asan
Picabaluan yaiti / careng cayang plaisdan.

Dalaquit tang aduang / ilug qng albugan
Ing balen ning Lubao / ya’ing quecatang dasnan
Quen ne mang atbu’iti / at palayan dacal
Carin ya misapuac / Dadong Macapagal.

Magpasulung tamu / banda paralaya
Ing dasnan tang balen / ing masayang Guagua
Carin ya tubu ing / prumerung cardinal
Y Rufino Santos / obispung marangal.

Artistang Rogelio / idolo ring malda
At Gloria Arroyo – anac no ning Baba;
Yuzon, Tolentino – poetang balita
At Senador Puyat – tubu la ngan Wawa.

Calagpas ta Betis / miras ta Bacolor
Balen de reng watas / a matas a balor
Crisostomo Soto / at Felix Galura
Ila ring taniag nang / poetang macudta.

Ing Baculud ya ing / Athens ning Pampanga
Ing minunang diling / “trade school” carin ya
Meguing capital ne / ning quecatang bansa
Iniang simsam de reng / British ing Menila.

Ing tutuquing balen / ya ing San Fernando
Ya ing capital na / ning probincia tamu
Meguing capital nia / namang Aguinaldu
Caibat ning Malolos – bigsac ding ‘Mercanu.

Ciudad San Fernando / sicat ya neng Pascu
Uling deng parul nang / pasigla queng yatu
At ustung Maleldo / ya ing cabalitan
Careng papapacu / queng curus mu naman.

Balian ne ning martir / Jose Abad Santus
Lugud na queng bansa / daya na minagus
Balian ne ning central – ya ing Pasudeco
Gagawang asucal / neng aldo cacabio.

Magbanda tang wanan / banda qng aslagan
Balen Santo Tomas / quecatang labasnan
Dasnan yang Apalit / carin ya’ing Sulipan
Ya ing cucina ning / lutung Kapampangan.

Magpabalag tamu / banda qng mauli
Miras ta Masantol / at qng Macabebe
Pugad do reng dacal / diling beteranu
Na ning America – detang pensionadu.

Lahi lang matapang / matun queng labanan
Ilang pengara ra / ri Raha Soliman
At careng Castila / macanian mu naman
Pequiguera rala / isla cabilugan.

Magbalic ta ngeni / papunta qng babo:
Minalin, San Simon / San Luis at Mexico
Iti lugal de ri / Luis Taruc at Hizon
Metung a heneral / na ning rebolucion.

Caibat ing Sta. Ana / cambe ning Arayat
Calele ning bunduc / taniag queng alamat
Catalindiquingan / ya pin ing Candaba
Balian nang Gallardo / sicat a poeta.

Ngeni lundag tamung / marayung-marayu
Dane ning Zambales / Bunduc Pinatubu
Baryu Sta. Cruz / lunsut ta Florida
E la micanlaut / balen Sta. Rita.

Carin ya ing Basa / papunta qng Porac
Sumulung tang maluat / at miras ta qng Clark
Air Base ne canita / bansang America
Dapot ngeni naman / “economic zone” ya.

Sulapo tang norte / ing Tarlac yang dasnan
Peca pangulu ning / labuad Kapampangan
Carin ya ing taniag / Hacienda Luisita
Anti murin ing park / nang Maria Cristina.

Magpabalag tamung / patililis canu
Miras ta Concepcion / balen nang Aquino
Lumipat tang ilug / miras ta Magalang
Sale ring poetang / misna qng guelingan

Sumulung tang wanan / layun tayang dasnan
Ciudad ning Angeles / centru ning cabiasnan
Sandalan ding pantas / pugad ning casayan,
Taguimpan ne ngeni / ning balen tang tibuan!

Magbalic tang norte / Dau, yang tuntunan
Mabalacat na iti / at caibat na’ing Bamban
Calagpas ta carin / ing Capas yang dasnan
Carin ya’ing O’Donnel / “Death March” cayangganan

Carin ya mibait / Renato Alzadon
Bantug nang poeta / ning Amanung Sisuan
Dala me queng prosa / dala me queng canta
Anting talasulat / easy-easy caya

Ya’ing dalo pandangal / ibat ya Maryland
Pagmaragul ta ing / cayang pamaniatang
Maldang maquiramdam / ana ticdo ta ngan
Pasaganan tayang / matning palacpacan!

 


 


ing gosu nang apung calmen

11/11/2017

cauatasan capampangan

pamigunam©siwalangsinukuan

calumbaian©siwalangsinukuan

 

ing gosu nang apung calmen
romeo s. rodriguez

pamuklat

Bista man bengi bayu pa,
Mangaligkig ke king dimla
Daralan ning amyam keta,
Tit’yup ibat king taldawa.

Atyu kami murin keti
Tulid bale maki anti
Ban kekayu iyatad mi
Ing dalit ding meangubie.

Ikami ding tiburan da
Karing mabie maki para
Ban limus yu’t panalala,
Gamitan la king pamisa.

Nung magpalimus ke ngeni
E na ke man pu pulubi
Anti yang panata iti,
A yampang mi karing mete.

Ngeni pu umpisan mi ya,
Ining gosu ming darala
Para karetang kaladwa,
Minuna na karin banwa.

Ing mabilug nang kalamnan,
Ngeni kekeng salasayan,
Bayung binang abalu ngan,
Mala ning Birhen makamal.

ing lagyu ning barangay

Agpang king kaselasayan,
Ing lagyu na ning barangay,
Meyangu ya kamumulan,
Ketang Birhen patulunan.

Adwang Birhen meyakit la,
Babo na ning pun akasya,
Birhen Del Carmen minuna,
Kadwa Birhen Dolorosa.

Iting malang mepalyari,
Karing tau yang migsilbi
Ban magbayu panugali,
At man’wala king Dios sugi.

Uling adwa lang siniro
Pisanmetung ding memaryo,
ipalagyu karing baryo,
misisiping San Fernando.

Ing Dolores at Del Carmen,
Kambal-baryo lang mitunggen,
King lagyu ding adwang Birhen,
Menalig la ring memalen.


ding malanang apung calmen

Metung karing malang gewa,
Panaun pa ding Kastila
Agpang karing paniwala
Matwa ilang migsalita.

Potang ume deng piblasan,
Alang aliwang payagan,
Nung e kabud ing tatalan,
Katiwala king imalan.

King imalan katiwala,
Cabeza yang ‘ting upaya,
Anya keya penibala,
Ding sakup nang taung malda.

Misan aldo ning kapyestan,
Meniglo la ring keraklan,
Pepakit e karaniwan,
‘nyang alilan de imalan.

Inyang karelang padakit
I Don Sufriano David
Uling susugal yang pilit,
Menaya ya ing darakit.

Dapot melwat ya ping bina,
Itang mumunang migsarya,
Dinatang ya itang kadwa
E masanting ing belita.

Anak na ning dakitan da,
Babo santul menabu ya,
Karas na lalam kanita,
Mepatad ya ing inawa.

Anya ing Don Sufriano,
Ing sisi na emu nanu
Siniklaud yang masolu,
At king Birhen menigapu.

Nganang mengaku arapan,
Nung iyang mipagkaluban,
Makabang bye king daratang,
Sablang bisyu na tuknangan.

Ing metung pang panata na,
King arap ning mal a santa,
Isundu da ding pamilya,
Ing pamangupkup da keya.

Kanita pin ding melakwan,
Sindung alang pikakunwan,
King imahe pamanyimpan,
Anya mibwa la kabyayan.

kadwang mala

Metung pa karing panwalan,
Karing mala nang depatan,
Prusisyun tuknang yang myuman
Nung ‘ting gamit a kewalan.

King misan a kayaldwan
Lilimbun deng karagulan,
E ya bisang misulung man
‘nyang mewala itang galang.

Kilub ning mapilan oras,
Ing prusisyun e milakad
Pesituki alang bulad,
Nung nanu ing mararapat.

Keta naman king taldawa,
‘ting metung a maglauta
pamanyarul mebigla ya,
‘nyang ing galang meakwa ya.

Dapot itang ortelanu,
Ni ala yang pikakunu,
Sibli ne itang adornu
Agyang lante ya pang gintu.

Makanyang yang mibalaus,
Ing limbun kukusad alus,
Anggang Karin ya mepupus,
king bisitas na melaus.

ikatlung mala

Itang metung pang meganap,
Ketang matwa a manabtab,
Maranun yang meki agad
Agyang aldo e pa sinlag.

Apung Bitu ing lagyu na,
Ing obra na maglauta,
Itang mesambitlang matwa,
Manasik ya king lauta.

Bista man madalumdum pa,
Migningning ing padurut na,
Metung yang babaing matwa,
Ikit nang papunta kaya.

“Itu, malunus ka kaku”,
nga’ning dintang mengamanu,
ing kutang nang Apung Bitu,
“Nanu pu ing asaup ku?”

“Nung atin kang akarapat
Saupan mu kung italakad,
tuknangan kung mibabagsak
grasya ya ing keka miras.”

Dapot bigla yang melilyo,
Anting milako animo,
King e na piadyan linto
At king bigla nang panlako.

Inyang mimasmasan na ya,
Lalang balikid milayi na,
Karas bale susunga pa,
Linupa’ne itang matwa.

Kanita na apigunam,
Ing babaing kayarapan,
Kilub atbung pekisabyan
Apung Carmel mangailangan.

Anya agad nang pigampa,
Magpalimus karing malda,
Ban bisitas apagawa
Tuknangan ning mapagmala.