teims (teyms); magteims; megteims; migteims

29/01/2020

amanu at sabla

teims (teyms); magteims; megteims; migteims

Created with GIMP


quiotecs; macaquiotecs; paquiotecs; pacaquiotecs

28/01/2020

amanu at sabla

quiotecs; macaquiotecs; paquiotecs; pacaquiotecs

kyoteks cutex.xcf


urud buseru; urud biseru; urud bican

24/01/2020

amanu at sabla

urud buseru; urud biseru; urud bican

urud buseru


bistig

17/12/2019

pamangan

bistig

bistig


laing; lain

17/12/2019

pamangan

laing; lain

laingaa


arobung tugac (adobung tugac)

15/12/2019

pamangan

arobung tugac (adobung tugac)

arobung tugac


sigang (o dale, sinigang)

15/12/2019

pamangan

sigang (o dale, sinigang)

sigang