capampangan queng larauan 6– ipis cuao (copas)

25/09/2013

capampangan queng larauan

ipis cuao@joeymagnosotto

ipis cuao@joeymagnosotto

 

daque neng: Joey Magno-Sotto

pamipalino: Ing ‘copas’ amanu iang andam queng Castila at iti laguiu ne ning metung a sandatang pataram at iti mu naman ing laguiu ning metung a uring ipis o baraa carening sugal o pialung. Ila reni reng mapilan a ipis o baraang gagamitan da queng sugal o pialung a cuao– aring copas, alas a copas, atlung copas, apat a copas, limang copas, sotang copas, at cabaiung copas. Ing sabing ‘ipis’ at ‘baraa’ amanu lang andam queng Castila at pelalung deng laguiu reng mialiuang ipis o baraa amanu la naman andam queng Castila.

 

____________

 

Advertisements

capampangan queng larauan 5– ipis cuao (bastus)

25/09/2013

capampangan queng larauan

ipis cuao@joeymagnosotto

ipis cuao@joeymagnosotto

 

daque neng: Joey Magno-Sotto

pamipalino: Ing ‘bastos, bastus’ amanu iang andam queng Castila at iti laguiu ne ning metung a sandatang pataram at iti mu naman ing laguiu ning metung a uring ipis o baraa carening sugal o pialung. Ila reni reng mapilan a ipis o baraang gagamitan da queng sugal o pialung a cuao– alas a bastus, atlung bastus, apat a bastus, limang bastus, sotang bastus, cabaiung bastus, at aring bastus. Ing sabing ‘ipis’ at ‘baraa’ amanu lang andam queng Castila at pelalung deng laguiu reng mialiuang ipis o baraa amanu la naman andam queng Castila.

paialala: Ini pung sabing ‘bastos, bastus‘ ibat ia queng Castilang ‘basto‘ a mangabaldugan ‘palu, palo, pamalo, pamalu’ at aliua ne man queng sabing ‘bastos, bastus‘ a andam mu naman queng sabing Castilang ‘basto‘ a mangabaldugan naman ‘asal alang pegaralan, alang modu, alang galang, magaspang panugali, magaspang asal, magaslo, mailig, marinat panasbuc, marinat isip’.

 

______________

 


capampangan queng larauan 4– ipis cuao (orus)

24/09/2013

capampangan queng larauan

ipis cuao@joeymagnosotto

ipis cuao@joeymagnosotto

 

daque neng: Joey Magno-Sotto

pamipalino: Ing ‘orus’ amanu iang andam queng Castila at iti laguiu ne ning metung a sandatang pataram at iti mu naman ing laguiu ning metung a uring ipis o baraa carening sugal o pialung. Ila reni reng mapilan a ipis o baraang gagamitan da queng sugal o pialung a cuao– alas a orus, atlung orus, apat a orus, limang orus, sotang orus, cabaiung orus, at aring orus. Ing sabing ‘ipis’ at ‘baraa’ amanu lang andam queng Castila at pelalung deng laguiu reng mialiuang ipis o baraa amanu la naman andam queng Castila.

 

________________

 


capampangan queng larauan 3– ipis cuao (ispada)

23/09/2013

capampangan queng larauan

ipis cuao@joeymagnosotto

ipis cuao@joeymagnosotto

 

daque neng: Joey Magno-Sotto

pamipalino: Ing ‘ispada’ amanu iang andam queng Castila at iti laguiu ne ning metung a sandatang pataram at iti mu naman ing laguiu ning metung a uring ipis o baraa carening sugal o pialung. Ila reni reng mapilan a ipis o baraang gagamitan da queng sugal o pialung a cuao– aring ispada, alas a ispada, atlung ispada, apat a ispada, sotang ispada, cabaiung ispada at limang ispada. Ing sabing ‘ipis’ at ‘baraa’ amanu lang andam queng Castila at pelalung deng laguiu reng mialiuang ipis o baraa amanu la naman andam queng Castila.

 

______________

 


capampangan queng larauan 2- porac (purac)

22/09/2013

capampangan queng larauan

porac, purac, purag@siwalangsinukuan

porac, purac, purag@siwalangsinukuan

 

daque neng: Joey Magno-Sotto

pamipalino: Ining sabing ‘porac‘ laguiu ne ning metung a tanaman a canitang minuna ausan da naman ‘purac‘ dening matuang Capampangan. Iting ‘porac‘ ia mu naman ing ibatan ing laguiu ning Balaian a Porac, casi canu canitang minuna asno caracal queng Porac dening tanaman a porac. Ing tanaman a porac camag-anac no reng tanaman a pandan o pangdan. Ing pangmeto-iatung aus carening tanaman a porac (purac) at pandan ia iting ‘pandanus’. Ing ‘porac‘ (purac) ia naman ining maiaiaus mu naman a ‘pandanus sabotan’, at canini mituqui ia ing laguiung ‘sabutan’ a ia naman aus da queng tanaman a iti queng mabilug a Pilipinas. Ing Padre Manuel Blanco, a metung uaring sugung-paring Agustinu, sasabian nang atin metung uring ‘ratan’ a maiaiaus ‘calamus curag‘ at maiaiaus ia uari iting ‘kurag‘ (curag) o ‘purag‘ a iang inapusan da’t pemalaguiu queng ‘pandanus sabotan’ a ngueni miaiaius uaring ‘porac‘.

nga ra naman deng aliua: purac (purak), sabutan, purag, curag (curag); pandan, pangdan, pandanus sabotan

 

______________

 


capampangan queng larauan 1– caladia

21/09/2013

capampangan queng larauan

caladia@siwalangsinukuan

caladia@joeymagnosotto

 

daque neng: Joey Magno-Sotto

pamipalino: Ing caladia ia ining malating cuadernung (nocbuc, notbuc) gagamitan da rening mangobrang ueting. Quening caladia ro susulat dening mengalabas-labas a bilang (numerung) tinud. Didiscartian de ing tutuquing (palague rang) tumud a bilang o numeru queng paralan ning pamitugma-tugma ra rening mengalabas-labas a memanud a bilang o numeru. Macanian anti mu rin atin lang bilang o numeru reng daque o parti ning catauan a macalto queng caladia, at deni gagamitan da la naman queng pamagdiscarting bilang o numerung isipan dang tutuquing lumual o mabagul o sumambut.

nga ra naman deng aliua: cuteu (kutewu); cuteuu (kutewu), cuteuo (kutewo)

 

_________________