aniang malati cu 26

10/06/2018

aniang malati cu

 

bulung lara
alang maquibalu queng sinulat

Cucua cung bulung lara,
Abante na cung Calara
Iquit co ring miasaua,
Mamangan lang butol baca.

Meniad cung caquinisan
Pilpuc da cu qng tiupan
Sinuclab cu lalam dulang
Mengabalbal la ring pinggan,

Inatia ra cu queng auang
Sepu na cu nitang asuang
Tiniti na cung maniaman
Quirut-quirut cu pitaclan.

 


 

Advertisements

aniang malati cu 25

12/07/2013

aniang malati cu


chimpoi, champoi

alang maquibalu queng sinulat

sen, sen, sen
chimpoi, champoi
dosima cue!
dosima cocoi, dosima cue!
dosima abe, dosima cue!

_________


aniang malati cu 24

12/07/2013

aniang malati cu


aniang meco cu

alang maquibalu queng sinulat

aniang meco cu, este
e ca pa cuculate
nguening mibalic na cu, este
atiu na ca babo baluarte

_________


aniang malati cu 23

23/10/2012

aniang malati cu


ticman da ing alâ

alang maquibalu queng sinulat
siuala ding meangubie (mecacalap)

Ticman da ing alâ.
Sané la quing alâ.
Aintindian da ing alâ.
Ding atinan,
tátacut dang tacman.
Masáquit dang lacuan.

________


aniang malati cu 22

20/10/2012

aniang malati cu


bulan, bulan
— alang maquibalu queng sinulat

Bulan, Bulan,
baldugan mu cung sundang

Nanan me ing sundang?
Pamutut queng cuaian.

Nanan me ing cuaian?
Gawan queang bale.

Nanan me ing bale?
Lulanan queang pale.

Nanan me ing pale?
Panguruc cung manuc.

Nanan me ing manuc?
Pacan queng papalut.

________


aniang malati cu 21

16/10/2012

aniang malati cu


i bebang malagung dili

alang maquibalu queng sinulat
daque neng s. m. amamangpang

 

I Bebang malagung dili,
E biasang titipang bengui.
E ne man masaquit.
E ne man malagnat.
Atin ia palang tacla buldit!

_________

pamilicas queng matuang sulat a Culitan….

i bebang malagung dili©s.m. amamangpang

“i bebang malagung dili” ©s.m. amamangpang

_________
* Ita pung larauan quetang babo ia ing pamilicas na nining mesabing cauatasan pang-anac quening matua tamung sulat a maiaiaus Culitan o Pagculitan. I S. M. Amamangpang pu ia iti ing sinulat queng pagculitan queng larauan.

_________


aniang malati cu 20

01/10/2012

aniang malati cu

acalap neng papa osmubal
— alang maquibalu queng sinulat

 

Lucsu ca, Tuiu
Babaiing malagu

Lucsu ca, Tinapa
Babaing mataba

_______
* Ibat ca’ng Dr Lino L. Dizon capamilatan ning capamasan a ‘Singsing’, tomo 3, bilang 2. Iting sipi queng babo linicas neng Papa Osmubal ibat queng samut a sulat CQ at K, at linicas ne queng tal a pamisulatmap a ‘CQ’.

________