apung sucu? ninu ia?

iacu i sucu, capampangan cuI Apung Sucu (Apung Sinucuan) ia ing matuturing a guinu nining Bunduc Araiat (Arayat, Alaya, Alaia) queng Balen ning Arayat, queng Pampanga. Uli’ng bale ne nining Apung Sinucuan ining bunduc, ania ining Ausan de mu naman queng laguiung Sinucuan o Bunduc Sinucuan. Dening memalen carin Magalang at Arayat paniualan da’ng ining Batung Maputi ia ing bale nang Apung Sinucuan. Agpang queng amlat (cuentu-cuentu) da reng minunang macatuang Capampangan (at quening talasulat-amlat a Anastacia Villegas), ini canung Bunduc Arayat dati iang atiiu carin Balen ning Gapang, Nueva Ecija, dapuat aniang dening memalen carin buri rang cuanan ngan at guisanan ining linang (calinangan) o caiamanan nining bunduc, inalis ne canung Apung Sinucuan ini at dela ne pin carin balen nining San Miguel, Bulacan, nung nucarin menatili ia angga queng misan pin canung bengui atin lang pamipate nining asaua na, i Mingan. Queng canung saquit lub, binuat ne’t delang Apung Sinucuan ining bunduc, at linaut iang cambe ra rening queiang atlung anac— ing pecamatua careni ia ining Platon, ing cadua ia ining Saton, at ing pecaianac ia ining Mangon. Ania canung inacut neng Apung Sucu ining bunduc, quinurug at minaiun. Mengabigla la rening tau carin

apung sinucuan©siwalangsinukuan

apung sinucuan©siwalangsinukuan

Arayat aniang caiabacan iquit de ining bunduc macatalacad ia quening dating bacauan o daiatan a maburac. Canita pin inaus de canung ‘layas’ (e sese, e tenam, daiu, ibat aliuang labuad) ining mesabing Bunduc. I Apung Sinucuan ia ing lalto peca-Apung Guinu ra rening metuang Capampangan baiu ra catamu pa bininiagan bilang Cristianu rening sinacup a Castila. Ing cabaldugan nining sabing ‘sucu’ (suco) ia ining ‘matua, alang camataian, alang ibatan, capilan man atiiu queti, alang anggan, alang capupusan, alang samula’t alang uacas.’

 

__________

… at ini naman pu ing sinabi na ning metung a cabalen a maquilaguiung Manolo (manolo.gat) diquil quening quecatamung Apung Sucu, at iti pu elilan neng cusa nining “Siauala nang Sinucuan “(Siwalan nang Sinukuan) queng pamisulat a C-Q ibat queng K-W nang Guinung Manolo (manolo.gat), basan de pu….

Ing quemulatan cung cuentu… Menibatan ia Candaba, binuat neng Cardon Cardon at dela ne queta Araiat (Arayat). Oita canu ing sangcan o ba’t malalam ia ing caPinacan Candaba. E cu na atatandanan ing detalie. Nung e cu magcamali quetang cuentu, i Cardon malsinta ia o maquiburi ia cang Mariang Sinucuan.

____________

 

At baiu mu que batingan macadalangat mata queni, pota naman susulat ca at maliari mong parala queti nung bucal queng lub mu’t pusu, macanian man balu ming bugnutin ca, oneng nung atin cang susulat parala mo quecami at pabasa ta la careng mangapapadpad queti. Ania queni mo parala, Jo… (timid me ing metung careng masala’t macagulis a laguiu queng lalam, e man masaquit ian, itang sese ming pusa aguiu ne ian e mi ia man tiruanan):

sumulat ca cang: Siuala nang Sinucuan
sumulat ca cang: Siwala nang Sinukuan
sumulat ca cang: Siuala nang Sinucuan

_______

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: