nanu ne man ini?

iapag sablang amanu, ala mu sang gugulu

Nanu ia ine?

Pititian iang malutung.

Tiitiarun iang lulugutuc.

Ebun iang buru’t tuiu iang maquicaiabe tiltilan camatis.

Buru iang asan a mamaras-maras.

Para caninu ia?

Para careng atin matas a prisiun.

Nung sanu ing maniaman ia ing macacarauac, nga ra pin. Ing maniaman ia ing camate ning metung a tamu, ning metung a Capampangan. At iti ia ing maliari quening bilungan.

mecabalu©siwalangsinukuan

mecabalu©siwalangsinukuan

Baquit uari?

Casi ining bilungan pititian ia at buru, canan me, isagad me, at idalangat na ca mata.

Macabaiu pamisip ing iapag na, o caia ing buri nang iapag. Dapuat queng metung a lipunan, queng metung a balaian, ing sablang macabaiu macacarauac ia. Queni pante ia ing iatu. Queni pagtacaan tamu’t pagngangasan ing mibusni la reng pasbul at auang nining panimanman a Capampangan capamilatan ning macabaiung pamilaue queng bie.

Ing lipunan e ia maclac a buntuc. Bisa iang misip malalam, casi licas queng isip ning lipunan ing taganang malalam ia iti’t malualas. Quiniput ne iti ning laun at paurung a capamaralanan ning pamilaue queng bie.

Ing tutungguen tamung ‘apung guinu’ e ia mulala. Queng malagung paniulat, maliari tamung milalang cata-catang ‘apung guinu’ at ali ia mibua’t micamas ing tuturingan tamung ‘apung guinu’ pauli na mu nini. E ca miras impiernus pauli na mu ning queng malagung paniulat babangguit cang aliuang ‘apung guinu’. E na ca pauranan alti’t quildap Yahweh nung ing metung mung cauatasan diquil ia queng cabaianian nang Apung Sinucuan o diquil ia queng pamanguilala cang Jupiter ning malagung calalangan. Lumalam ia at lumualas ing caisipang Capampangan nung e ta ia dirinan laun a panlalaue queng bie, nung e tamu tatacut misulat mialiuang bague-bague at tuturingan nang macacarauac nining laun at matuang pamisip.

mecabalu©siwalangsinukuan

mecabalu©siwalangsinukuan

Ala na pang macabang pisasabian. O ini mu ing dapat: Ala iang bacud ing capaniulatan at ing pamisip ning tau, at e me bitasang aculung ini. O ini pa: Ala iang tacut ing pusu at pamisip ning calalangan, at alang capamaalan at capaniualang-pananampalataia ing careni (pusu at pamisip) maniacmal at sumupil. O ini pa: dacal ia papaquit at paparamdam ing iatu’t calicasan, at deni bague lang dapat misulat at mabalu.

Dacal ne sinira ining laun at matuang pamisip queng bie tamu. Carapatan ta mu ing lumaia ia’t mibulus ing pusu at isip ning Capampangan a talasulat. At queti sumaup tamung umpisan ia iti, mecad baguia-baguia mu man at ditac-ditac. Nga na nining matuang Isic, ‘Metung ia’t malating catacbangan, umpisa ne ning libung lacaran’.

Ume tamu’t itiris ia ing mumunang tacbang, cambe ning pusung macaimalan tepangan at caisiapang milalablab at mamaiagpag maqui-pacpac.

—-

At pota naman susulat ca at maliari mong parala queti nung bucal queng lub mu’t pusu, macanian man balu ming bugnutin ca, oneng nung atin cang susulat parala mo quecami at pabasa ta la careng mangapapadpad queti. Ania queni mo parala, Jo… (timid me ing metung careng masala’t macagulis a laguiu queng lalam, e man masaquit ian, itang sese ming pusa aguiu ne ian e mi ia man tiruanan):

sumulat ca cang: Siuala nang Sinucuan
sumulat ca cang: Siwala nang Sinukuan
sumulat ca cang: Siuala nang Sinucuan

___

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: