uwa ne?

timauang paniulat

bombilia

pangamulat@siwalangsinukuan

 

uwa ne?
mai stauros

“Uwa ne?”; “Lauan mu na, ne?”; “Ne malago?”; “E ka mamako, ne?”

Ing “NE”, keraklan apulut ta’ ya kareng Hapon. [O ila ring meka”sikuat” kekatamu?]. Nung makananu ta’ yang gagamitan ing “ne”, makanyan yang makanyan karela mu naman.

Keng Inglis, ing “ne” metung yang “particle” nung ing gamit na yang amanuan tamu pangaras keng pamanyulat o pamagsalita. Maralas, ken’ yang punta o tauli/ sepu [bibili] na ning nanu mang sasambitlan tamu ing “ne”.

Ing “ne” tutuglung ya neng manyawad kang “afirmacion” o manaya kang tanguanan na ca o ayunan o magkumpormi/”conforme” ya keka ing kekang kasabi. Alimbawa: “Kaburi ku kaya! Taganang makapakaili ya, ne?” (I so like her/him. S/he is really funny. Isn’t s/he?)

Pisan neng alang pilatan “NE” y “E wari?”. Keng Tagalug naman, “di ba?” ya, at keng Inglis, “Right?“; “Isn’t it?“; “Am I right?” at marakal pang mamawig kareti.

Ing “ne” sasabian ta’ ya mu naman ban makabalangcas tamung “rhetorical question”– bala mu wari king kukutang ka dapot e na ka man taganang manenayang pakibat o kailangan mipakibatan lalu na nung ing sasambitlan mu malino yang katutuan o caya beluan yang pangmalda o balu da ne reng marakal. Alimbawa: “Kamal da na reng balasenas ampon patatas ngeni, ne?”; o kaya, “Mesakit nang mesakit ing bie ne abe?”; o “Kanayun nang akakit maka-“bikining” Angel Locsin ne?”

Ing “ne” maliari yang gamitan ban kuanan me pansin/”attention” ing metung a tau. Alimbawa: “Kumare, ne! E mu kakalinguan ing fiesta keta kekami ne? Ne?” (Ba lamu, “Hey, listen!” o “Ok?” o “Did you hear me”?)

Ing “ne” metung yang “softener” (It tempers a supposedly hurtful or embarrassing response]. Palambutan ne ing kekang pakibat keng taung e mu buring tanguanan o agpangan mung “negative/no- answer“– ita uari potang papayali ka. Alimbawa: “E ku makatagun keng kasal mu uling mitiempu ya keng viaje ku king London. Panupaya mu rugu ne?” o “Apingas ke rugu balugbug itang indam kung tasa keka. Pasensiya na ka ne?”

Ing “ne” puwedi ya naman neng mumutus ka o atin kang pakisabi o neng buri meng itimid ing papagawa mu. Alimbawa: “Bilisan mung mandlilu, ne?” o “Isara me ing pasbul keng kusina penandit, ne.” o “Tugtugan mo reng tanaman potang sisilim ne.”
E ya sana mesayang ing oras yu keng pamamasa kanini. Ay rugo, ne.

 

—-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: