masayang aldo kebaitan

cauatasan capampangan

dr tantingco

tantingco@siwalangsinukuan

 

masayang aldo kebaitan
renie s. salor

King Lugud mung maragul king amanu at kultura
Inia akilala ra ka, polosador ampon ding poeta

Keti kapampangan dininan mong ulaga
Kalupa kung dadalit king entablado kanita
Angga na ngeni kukumbiran mu ke pa
Ban ing mal tang Amanu miuman masese ya,

Dakal a salamat payabut ku pu keka
King kapamilatan yu lalu kung mekilala
King Aldo mung beitan dalangin ku keka
Ing Dios a matas ya ing manimuna,

Ibie nang Regalu parating masikan ka,
At kambilan na ka at ding kekang pamilia
Sir Robby Tantingco Payabut ku pu keka
Masaya at magrasyang kebaitan pu keka

 


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: