neng aganaca

cauatasan capampangan

mimisip, manguibalac©siwalangsinukuan

mimisip, manguibalac©siwalangsinukuan

 

neng aganaca
jannette serrano

Neng aganaca nyang mag-opisina pa
masayang malungcut ing bie magobra
lacwas nung acaquit kliyente matula
binye a serbisyu atna caulaga

Nanu ngan babie nung ustu serbisyu
e balu ing gawan makananu sumuyu
ica mong dirinan nang pamicacunu
para queca iti ali macaustu

Oneng nanung gawan nung kusang-lub babye?
e nacaman manyad pilit dang babie
nung masanting naman ing carelang pake
keng dapat a mayap mengari mong kalibe

Mekad pauli ning queca pasalamat
keng pamamye e mo ayampat
sasabyan da babye da ‘ting adwang gamat
kalibe namo ning serbisyung matapat

Atin o ala la queca den daralan
deti cailangan taganang pagsilbyan
uli na ning metung iang catungculan
a sinumpang queca mu iti tuparan

Careng lalapit qng quecatang upisina
e ta cailangan caren magsuplada
at carela maging maganaca ta sa
pagcalub carela ing lalapit queca

Ot cailangan pang  obra pagpabucas?
nung agawa ngeni  e me mo ilabas
caburi mu naman  ia macaranas
pasakitan me pa ati mamawas-mawas

Anya susueldo ‘li deng taung aren
‘nya paksabing mayap e tala papab’ren
serbisyu publicu marapat mung lelen
masosora man neng kayi e pakpaten

Atna caniaman sumaup parang-tau
lalu na nung iti magcusa qng lub mu
panandam mu caya atna casuelu
mayan queca gawan ing anggang obra mu

Nung tagapagobra e dapat magsungit
pane macatiman careng taung lalapit
oras mu careti dapat mung pasulit
ban babayad ning gobyernu masulit

Deng tau manyatang oras de peligru
‘la mu ing manyarya canta la maksuyu
oneng ‘lang agawa dapat cang mamintu
pota. acasujan pang administribu

Mamusit la man den sana e paypikun
‘gang keng pamamusit makukunsimisyun
pota asora la queca dacang sumbung
qng matas quecayumirinan a liksyun

 


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: