gintung pluma a pamana

cauatasan capampangan

susulat@siwalangsinukuan

susulat@siwalangsinukuan

 

gintung pluma a pamana
almario “amor” c. de jesus (ing agila ning apalit)

Wayni’ng Gintung Pluma, Capas menibatan
Amana ning Anac, cang Ibpang Ibatan
Anac ngeni Watas, cayang Pacamalan
Tiru nang Tatang na, e na Acalingwan
Uling Pamana lang diling Cayamanan
Licwan na king Yatu a dapat Lingapan.

Deta nang Amanu, aliwa la Uru
Danum misnang linis, king Sibul tinulu
At deng macainum, malagad lang tutu
Meging Gintung Pluma, ning Laji tang bigu
Ngeni macapase a anting calulu
Manayang lingapan, malugud mung Pusu.

Macanyan man Balen, E migaganaca
Ytang Amanu mu, malyari ni’yang bula
Uling ding Sapni mu, ngeni magtumayla
Yla ding gagambul, sisesen king Tula
Gintung cawatasan, mitanam, mipunla
Metibe la Yamut, at e na miragsa.

Agyang nang Siguada, ngeni caya Miras
Deng Anac ning Daji, e na la Mamatras
Misasanmentung la, ibwat da cang Matas
Maging Cabilian mu, ala nang Apintas
Maningning mung Cule, e biasang Cumupas
Anting Plumang Gintu, a mal da ring Pantas.

 


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: